Mehmet EKİNCİ
 
 
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
 
 
 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ
 

Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan 'Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği' ile belirlenmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve 'Kaymakam'a doğrudan bağlı' olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler 'Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'' çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Bürosu Şefliklerince yürütmektedir.

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Hukuk İşleri, ile Tüketici Hakem Heyeti, İyi Yönetimin Geliştirilmesi, İnsan Hakları ve Bilgi Edinme Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.
İletişim Bilgileri:

Telefon           : 0 488 411 2001

Faks                : 0 488 411 2090

E­posta: Mehmet.ekinci@icisleri.gov.tr