T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

KOZLUK KAYMAKAMLIĞI RESMİ İNTERNET SİTESİ © 2015
 
   
  

Daha Büyük Görüntüle


Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   İlçemizden Haberler / Haber Paylaşma

              

 KOZLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI KÖMÜR TAŞIMA İŞİ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

KOZLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

KÖMÜR TAŞIMA İŞİ, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 9. MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜNE GÖRE YAPILACAKTIR.  

 

İHALE İLANI

KOZLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

1. İdarenin

a ) Adresi                                                       : Kozluk Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

b ) Telefon - Faks Numarası                            : 0 488 4112055 – Faks : 0 488 4112090

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)                  : 

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                              : Muhtaç Vatandaşlara Kömür Taşıma İşi

 b )Yapılacağı Yer                                            : Kozluk

c ) İşe Başlama Tarihi                                     : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d ) İşin Süresi                                                 : 15 gündür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                                             : Kozluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

b ) Tarihi - Saati                                              : 07.11.2013 – Saat 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5. İhale Dokümanının görüleceği Yer        : Kozluk Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

6. İhale Doküman Bedeli                             :---

 

7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati   : Kozluk  Sos. Yard.ve Dayn.Vakfı Müdür Odası

8. Teklifin en son verme tarihi ve saati     : 07.11.2013 / Saat 14.00

 

Kozluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olup, ihale bu kanun çerçevesinde yapılacaktır.

İhale ile ilgili detaylar 411 2055 no’lu telefondan bilgi alınabilir.

 

İlanen Duyurulur. 04.11.2013

 

Kozluk Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma      Vakfı Başkanlığı


Bu içerik toplam 165.220 kez gösterildi, Site toplam 379.434 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 71 kişi geziyor.
                                                     

T.C. Kozluk Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi © 2015
Kale Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı Binası 72400 KOZLUK Tel : 0 488 411 20 01 kozluk@kozluk.gov.tr